Actualités

 

Juin 2017

IMMUNINV 2017 – 07/06/2017 - 09/06/2017  à 0 h 00 min

Mai 2017

séminaire CIRI: Francesca DI ROSA – 16/05/2017  à 11 h 00 min - 12 h 00 min
CIRI seminar: Francesca DI ROSA – 16/05/2017  à 11 h 00 min - 12 h 00 min

Mar 2017

séminaire CIRI: Mathilde RICHARD – 24/03/2017  à 11 h 00 min - 12 h 00 min
CIRI seminar: Mathilde RICHARD – 24/03/2017  à 11 h 00 min - 12 h 00 min
Séminaire CIRI: Anne Dejan – 08/03/2017  à 11 h 00 min - 12 h 00 min
CIRI seminar: Anne Dejan – 08/03/2017  à 11 h 00 min - 12 h 00 min

Fév 2017

Séminaire CIRI: Cesar MUNOZ-FONTELA – 08/02/2017  à 11 h 00 min - 12 h 00 min
CIRI seminar: Cesar MUNOZ-FONTELA – 08/02/2017  à 11 h 00 min - 12 h 00 min
Séminaire CIRI: Inna MENKOVA-GARNIER – 07/02/2017  à 11 h 00 min - 12 h 00 min
Ciri seminar: Inna MENKOVA-GARNIER – 07/02/2017  à 11 h 00 min - 12 h 00 min
Séminaire CIRI: Jérome CAVAILLE. – 06/02/2017  à 11 h 00 min - 12 h 00 min
CIRI seminar: Jérôme CAVAILLE – 06/02/2017  à 11 h 00 min - 12 h 00 min

Jan 2017

Seminaire CIRI: Benoit LACOMBE – 23/01/2017  à 14 h 30 min - 15 h 30 min
CIRI seminar: Benoit LACOMBE – 23/01/2017  à 14 h 30 min - 15 h 30 min
NOS TUTELLES ET PARTENAIRES